Neurociència

 

Les aplicacions pràctiques de la Física Quàntica (Pet Scaners) han fet avançar enormement les recerques en el camp de la Neurociència. A poc a poc es va coneixent millor la gran complexitat del nostre cervell, les seves diferents estructures i la localització de les seves funcions.

Avui sabem que les respostes humanes i la presa de decisions es localitzen en el nostre “Old Brain”, cervell Primitiu o Reptiliá

 

 

 

 • El Cervell nou, còrtex, pensa.
  Processa racionalment les informacions.
 • El Cervell mitjà, sent.
  Processa les sensacions.
 • El Cervell primitiu decideix.
  Controla totes les funcions i dispara les decisions humanes

 

 

 

 

 

 

El nostre Cervell Primitiu respon a estímuls concrets i específics.

Quan es coneixen i s'utilitzen adequadament, donen la clau del llenguatge que entén el Cervell Primitiu del nostre interlocutor. 


 

Bibliografia:

 • Neuro-Márketing. El Nervio de la Venta. Patrick Renvoisé, Chistophe Morin. Traducció i adaptació: Xavier Olivella. Editorial Universitat Oberta de Catalunya
 • El Error de Descartes. Antonio Damasio. Destino
 • Cómo Decidimos. Jonah Lehrer. Paidos Iberica